10 ஜூலை, 2017

கருப்பழகி

கருப்புதான் எனக்கு பிடித்த கலரு.
இணையத்தில் வெறுமெனே ஒரு கோடிட்ட கருப்பு-வெள்ளை  வரைபடமாக  இருந்த இந்த ஓவியத்திற்கு நான் வண்ணங்கள் பல ஏற்றி உருமாற்றிய படம். என்ன? உங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறதா நண்பர்களே?  பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக